CRM pre servis

Online riešenie pre servis je súčasťou Gram CRM Plus. Riešenie pre poskytovateľov servisných služieb výrazne rozšíri štandardnú funkcionalitu CRM systému tak aby ste svoje servisy mohli riadiť rýchlo a prehľadne.

Dokonalý prehľad nad každým servisom

Plná integrácia servisného riešenia do CRM systému Vám výrazne zefektívni prácu.

  • Evidencia zariadení/strojov
  • Vytváranie servisných listov
  • Umiestnenia, lokality
  • História servisných úkonov
  • Plánovanie servisov/montáží
  • Podrobné analýzy
  • Zákaznícke notifikácie (email, sms)

Rozsiahle možnosti analýz

K dispozícii máte veľké možnosti analýz priamo v Gram CRM. Vďaka špeciálnemu riešeniu si milovníci tabuliek môžu svoje analýzy vytvárať priamo vo svojom obľúbenom nástroji ako je Microsoft Excel, Google Sheet alebo Libre Office pričom dáta budú mať vždy online k dispozícii.

Pre najnáročnejších je k dispozícii prepojenie na nástroj Microsoft Power BI.

Evidencia zariadení / strojov

Servisný tím má k dispozícii prehľadný zoznam zariadení vrátane stavu a potrebných údajov jednotlivých zariadení ako sú stav opravy, sériové číslo, záruka, umiestnenie … Každé zariadenie má vlastnú históriu servisných výkonov. Evidencia zariadení môže byť plne automatická, či už z vystavenej ponuky alebo faktúry.

Servisné listy

Vytvárajte efektívne servisné listy vrátane položiek servisu, sledovania výkazu práce. Položky servisu zohľadňujú dohodnuté zmluvné ceny podľa konkrétneho zákazníka. Zo servisu je možné jednoducho vytvoriť prípadnú objednávku, faktúru atď.

Servisná história

Získate kompletnú servisnú históriu na dané zariadenie, kedy bolo inštalované, kedy bola uskutočnená pravidelná údržba prípadne riešenie neočakávanej opravy. V servisnej histórii nájdete aj kompletnú fotodokumentáciu, ktorú vykonal technik priamo v teréne.

Ako aktivovať riešenie?

Ak ste už naším zákazníkom požiadajte našu podporu o aktiváciu servisného riešenia. Ak ste nový zákazník alebo si chcete vyskúšať naše servisné riešenie nezáväzne na 30 dní zaregistrujte sa priamo tu: