Jednorázový export s Libre Office

Postup:

  1. V Libre Office Calc v novom hárku klikneme na bunku, do ktorej potrebujeme vložiť údaje z nášho pohľadu (Napríklad. A1).
  2. V hlavnom menu klikneme na ikonu „Otvoriť“ a do riadku „Názov súboru“ vložíme URL adresu na zdieľaný pohľad a potvrdíme tlačítkom „Otvoriť“.
  3. V otvorenom okne „Import textu“ skontrolujeme, aby boli zvolené možnosti podľa obrázku a teda „Čiarka“ a v „Oddeľovač reťazcov“ vybrané úvodzovky. Po zvolení klikneme na „OK“ a údaje môžeme editovať.
Import dát z CRM systému do Libre office

Kam ďalej?