Ochrana osobných údajov

1. Úvod

 1. Tento dokument popisuje zásady ochrany osobných údajov podľa Nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR).

2. Určenie správcu osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov je Arterio, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 17, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 50182099, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka číslo 40227/N.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Ak Vaše osobné údaje nemôžeme spracovať na základe zákonom daného povolenia, alebo bez Vášho povolania, budete požiadaný o udelenie súhlasu a to ešte pred spracovaním Vašich údajov.

4. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 1. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas so spracovaním svojich údajov. Môžete to urobiť emailom na adresu uvedenú v tomto dokumente, alebo písomne na adresu správcu osobných údajov.

5. Osobné údaje poskytnuté Vami

 1. Pomocou formulárov na našej webstránke si od Vás vyžiadame nasledovné informácie:
  1. Pri registrácií do systému s Gram CRM Vás požiadame o zadanie emailu, mena a priezviska, telefónneho čísla a názvu firmy. Vyplnenie ostatných údajov na registračnom formulári nie sú povinné.
  2. Ak nás oslovíte pomocou kontaktného formulára, vyžiadame si od Vás email, meno a priezvisko, telefón a názov firmy.
  3. Ak sa prihlásite na odber noviniek, vyžiadame si od Vás emailovú adresu.

6. Informácie získavané automaticky

 1. Ak navštívite náš web, alebo sa prihlásite do systému Gram CRM, zhromažďujeme informácie o konkrétnom zariadení a jeho používateľskom prostredí (operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, typ a verzia prehliadača).
 2. Ak navštívite náš web, alebo sa prihlásite do systému Gram CRM, môžu byť uložené do Vášho zariadenia tzv. cookie súbory. Podrobnejší opis nájdete tu Cookies.
 3. Ak navštívite náš web, niektoré jeho podstránky môžu zhromažďovať informácie pomocou tzv. pixelových značiek. Tieto môžu byť zdieľané s tretími stranami za účelom podporovania marketingových aktivít.
 4. Pri používaní Gram CRM ukladáme informácie IP adresu zariadenia, jednotlivé požiadavky (dátum, čas, typ požiadavky, výkonnostné parametre, príznak, či bola požiadavka úspešne spracovaná) a informácie o zlyhaní a o chybách

7. Doba spracovania osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas doby dodávania služieb, alebo počas doby potrebnej na vyriešenie Vašej požiadavky, alebo do momentu odvolania súhlasu.

8. Zdieľanie osobných údajov tretími stranami

 1. Osobné údaje zdieľame s tretími stranami len:
  1. za účelom externého spracovania: účtovná spoločnosť, poskytovateľ emailových služieb a poskytovateľ dátového úložiska.
  2. z právnych dôvodov, pokiaľ to bude nutné pre obranu právnych nárokov spoločnosti Arterio, s.r.o.
  3. na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona

9. Uchovávanie osobných údajov

 1. Údaje, ktoré sú od Vás zhromažďované, uchovávame a spracujeme v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“).
 2. K ukladaniu dát využívame služby poskytovateľa hardwaru, sieťového pripojenia a dátového úložiska. Týmto poskytovateľom je spoločnosť WEDOS Internet, a.s.

10. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

 1. Máte právo vyžiadať si potvrdenie o tom, či spracovávame alebo nespracovávame Vaše osobné údaje.
 2. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
 3. Máte právo pristupovať a nahliadať do osobných údajov, ktoré sú o Vás uchovávané.
 4. Môžete žiadať o upresnenie osobných údajov.
 5. Môžete obmedziť rozsah spracovávaných osobných údajov.
 6. Máte právo na výmaz svojich osobných údajov, teda „byť zabudnutý“.
 7. Máte právo odvolať svoj udelený súhlas so spracovaním svojich údajov.
 8. Máte právo podať proti spracovaniu sťažnosť u dozorného úradu.
 9. Máte právo vyžiadať kópiu osobných údajov.

11. Dôvody spracovania osobných údajov

 1. Vaše základné identifikačné a kontaktné údaje sú nutné pre prevádzkovanie služby Gram CRM, na základe plnenia zmluvy. Keďže sa tu jedná o zmluvnú požiadavku, neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu spôsobí prerušenie poskytovania tejto služby.
 2. Vaše základné identifikačné a kontaktné údaje využívame pre marketingové účely. Ide o oprávnený záujem informovať Vás o novinkách v službách.
 3. Váš email na základe súhlasu so zasielaním marketingového obsahu využívame na posielanie marketingových informácií.
 4. Identifikačné a kontaktné údaje pre prípad uvedenia na účtovných dokladoch na základe plnenia právnej povinnosti ukladáme po dobu danú platnou legislatívou.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti v tomto dokumente učiniť, budú publikované na našich webových stránkach.
 2. Ak máte otázky ohľadne tohto dokumentu, neváhajte nás kontaktovať na adrese gdpr@gramcrm.sk.
 3. Tento dokument je platný od 01.05.2020 až do vydania nového dokumentu.