Reporty a štatistiky

Vytvárajte reporty presne podľa údajov, ktoré sú pre Váš tím skutočne dôležité. Prognózy predaja na základe otvorených obchodných prípadov. Sústreďte sa na tie obchody, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou aj uzavrú.

Ušetrite čas vďaka rýchlemu a intuitívnemu reportovaniu. Získajte potrebné informácie v priebehu niekoľkých sekúnd pomocou už pripravených reportov alebo si vytvorte vlastné manažérske prehľady a reporty.

Vďaka sústredeniu údajov a informácii v rámci jednotného riešenia je možné efektívne sprístupniť a vytvárať reporty z jedného miesta nie len pre manažérov ale aj obchodníkov.

Potrebujete komplexnejšie reporty? Vďaka pokročilému riešeniu synchronizácie údajov v Gram CRM môžete vytvárať štatistiky a reporty priamo vo Vašom obľúbenom nástroji. Či je to Excel alebo Google sheets, prípadne môžete využiť nástroje ako Google Data Studio alebo Microsoft BI. Pozrite si ako na to.

Vyskúšajte reporty v GramCRM na 30 dní bez záväzkov