Online export s Microsoft Excel

Predpokladom k online prepojeniu Gram CRM s Excel je doplnok Microsoft Power Query for Excel, ktorý je štandardne dostupný pre Office 2016 a novší. Ak pracujete so staršou verziou, tak odporúčame stiahnutie tohto doplnku z tejto stránky.

Postup:
(Uvedený postup je platný pre prihláseného užívateľa – Administrátora)

UPOZORNENIE: S vygenerovaným odkazom má prístup ktokoľvek k zdieľaným údajom.

Office 2016 a novší:

V hárku, do ktorého potrebujeme vložiť údaje z nášho pohľadu klikneme v záložke „Údaje“ zvolíme možnosť „Získať údaje“ (pre Office 2016 použite „Nový dotaz“) a vyberieme „Z iných zdrojov“ a „Z webu“. Do riadku „Adresa URL“ vložíme URL adresu na zdieľaný pohľad a potvrdíme tlačidlom „OK“.

Takto vložené údaje sa pravidelne aktualizujú každých 60min. Ak si prajeme interval ako aj vlastnosti pripojenia zmeniť, klikneme v záložke „Údaje“ a vyberieme v menu „Obnoviť všetko“ a „Vlastnosti pripojenia…“, kde zmenou hodnoty „Obnovovať každých“ upravíme obnovovací interval.

Office 2013, Office 2010:

Zo stránky si podľa verzie (32 / 64) a jazyka stiahneme a nainštalujeme doplnok Microsoft Power Query for Excel.

V hárku, do ktorého potrebujeme vložiť údaje z nášho pohľadu klikneme v záložke Power Query zvolíme možnosť „Z webu“. Do riadku „Adresa URL“ vložíme URL adresu na zdieľaný pohľad a potvrdíme tlačidlom „OK“.

Takto vložené údaje sa pravidelne aktualizujú každých 60min. Ak si prajeme interval ako aj vlastnosti pripojenia zmeniť, klikneme v záložke „Údaje“ a vyberieme v menu „Obnoviť všetko“ a „Vlastnosti pripojenia…“, kde zmenou hodnoty „Obnovovať každých“ upravíme obnovovací interval.

Aktualizácia pripojenia po pridaní stĺpcov v zdieľanom pohľade

Po zmene počtu stĺpcov v zdieľanom pohľade je potrené aktualizovať zoznam stĺpcov aj v existujúcich súboroch pracujúcimi s týmito zdrojmi. Postup na opravu je nasledovný:

  1. V záložke Údaje -> Dotazy a Pripojenia si v otvorených dotazoch na pravej strane klikneme pravým tlačidlom myši na dotaz k oprave a v zozname zvolíme Upraviť
  2. V otvorenom Editore Power Query na pravej strane Použité kroky okrem prvého (Zdroj) zmažeme (kliknutím na X pred krokom) všetky kroky
  3. Klikneme na krok Zdroj.
  4. V okne vzorca nájdeme hodnotu Columns a zmeníme počet za znamienkom =, za novú hodnotu, ktorá je zobrazená v okne Zdieľanie pohľadu v Gram CRM
  5. Dáme aplikovať zmeny
  6. Klikneme na Zavrieť a načítať
  7. Po zavretí sa obnoví report s aktualizovaným zoznamom zdieľaných stĺpcov
  8. Uložíme zmeny

Kam ďalej?