Prepojenie s Googel Sheets

V Google Sheets v novom hárku klikneme na bunku, kde potrebujeme vložiť importované dáta (napr. A1 ako na príklade) a do riadku vložíme priamo adresu odkazu, ktorú sme skopírovali z Gram CRM. To je všetko, dáta sa nám načítajú a budú vždy online k dispozícii. Môžete ich ďalej používať. Pozor si však dajte, údaje sa nedajú meniť a ak potrebujete je potrebné si ich skopírovať do iného zošita alebo záložky.

Údaje spracované prostredníctvom volania IMPORTDATA sú v Google Sheets automaticky aktualizované v hodinovom intervale. Ak chcete vynútiť obnovenie údajov, môžete prejsť do bunky, ktorá obsahuje vzorec, odstrániť ju a potom vrátiť zmenu.

=IMPORTDATA("";";"; "en_US")

Importované údaje zo zdieľaného pohľadu Všetky Faktúry

Kam ďalej?