Mobilná aplikácia

Gram CRM je plne prispôsobený na prácu na mobilnom zariadení. Aplikácia je funkčná aj bez inštalácie, avšak pre plnohodnotný zážitok odporúčame jej inštaláciu. Inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla. Stačí sa prihlásiť prostredníctvom prehliadača vo Vašom mobilnom zariadení. Po prihlásení sa zobrazí možnosť pridať aplikáciu na plochu.

Po krátkej inštalácii nájdete Gram CRM na štandardnom mieste medzi aplikáciami a môžete si pridať ikonku priamo na plochu.

TIP: Ak Vám systém neponúkne možnosť priamej inštalácie, vyberte ručne z menu prehliadača (3 bodky) možnosť „Pripnúť na plochu“.

Používanie mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia obsahuje úplne identickú funkcionalitu ako online verzia Gram CRM. K dispozícii teda máte všetky funkcie vrátane zákazníckych úprav. Aplikácia je plne prispôsobená mobilným zariadeniam (či už mobilný telefón alebo tablet) a preto niektoré prvky môžu vyzerať inak.

Pripojenie na internet

Aplikácia pre svoje fungovanie vyžaduje pripojenie na internet. Je však optimalizovaná na prenos dát či už v mobilnej verzii ako aj v klasickej online. Preto vždy šetrí Váš mobilný dátový program.