Lead – dopyt

V Gram CRM označuje Lead osobu, potenciálneho klienta, s ktorým sme doposiaľ neobchodovali a ktorá by sa mohla stať naším zákazníkom. Potenciálnych zákazníkov je možné získať z rôznych zdrojov, napríklad z reklamných alebo emailových kampaní alebo vlastných webových formulárov.


Založenie nového Leadu

Založenie nového Leadu pokiaľ neprebehne automaticky z webu, je ho možné pridať ručne cez Adresár – Leady kliknutím na „Plus“ alebo z pohľadu Leadov kliknutím na zelené tlačítko „+ Lead“.

Po vyplnení všetkých získaných údajov klikneme na zelené tlačítko „Uložiť“ alebo ak chceme vytvoriť ďaľší Lead klikneme na „Uložiť a nový„. Po kliknutí na tlačítko „Uložiť“ bude ihneď otvorený nový Lead so zobrazním všetkých vykonaných aktivít.

Zaregistrované Leady

Zoznam zaregistrovaných Leadov, čiže potenciálnych klientov sa nachádza v sekcii Adresár. Leady si môžeme ľubovolne zoradiť, filtrovať alebo zobraziť v predpripravených grafoch.