Lead – dopyt, potencionálny zákazník

Lead je potenciálny zákazník, ktorý má záujem o Váš produkt alebo službu. Takto môžeme evidovať dva rôzne zoznamy. Jeden pre potencionálnych zákazníkov a druhý pre existujúcich. Akonáhle sa potencionálny zákazník kvalifikuje môžeme ho preklopiť na Klienta a Kontakt, prípadne na Obchodný prípad. Potenciálnych zákazníkov je možné získať z rôznych zdrojov, napríklad z reklamných alebo emailových kampaní alebo často cez webový formulár.

Leady sú užitočné najmä vtedy, ak má Vaša spoločnosť dva samostatné tímy – jeden, ktorý sa zaoberá generovaním potenciálnych zákazníkov a marketingom, a druhý, ktorý sa zaoberá predajom. Prvý tím môže sústrediť svoju prácu na Leady. Druhý tím následne pracuje už s Obchodnými prípadmi a Klientmi a Kontaktmi.

Leady v cloud CRM systéme

Založenie Leadu

Nový Lead je možné pridať cez Adresár – Leady kliknutím na „Plus“ alebo z pohľadu Leadov kliknutím na zelené tlačítko „+ Lead“.

Založenie nového Leadu v Gram CRM

Po vyplnení všetkých získaných údajov klikneme na zelené tlačítko „Uložiť“ alebo ak chceme rovno vytvoriť ďalší Lead klikneme na tlačítko „Uložiť a nový„. Po kliknutí na tlačítko „Uložiť“ sa Vám automaticky otvorí pridaný Lead a môžete jednoducho evidovať aktivity ako Úlohy, Telefonáty, Emaily.

Lead v Gram CRM

Konverzia Leadu na Klienta

Štandardne môžeme potencionálneho zákazníka preklopiť na Klienta a Kontakt prípadne na Obchodný prípad. V menu vyberte možnosť „Vytvoriť Klienta a Kontakt„. Gram CRM automaticky vytvorí podľa zadaných údajov nového Klienta a zároveň aj Kontaktnú osobu. Zároveň sa zmení stav na Konvertovaný, čiže ďalej už môžete priamo pracovať s Klientom alebo sa vrátiť do Leadu a vytvoriť obdobným spôsobom aj Obchodný prípad.

Preklopenie Leadu na Klienta a Kontakt

Lead na Obchodný prípad

Ak už máme vytvoreného Klienta z Leadu alebo sme ho priradili existujúcemu Klientovi môžeme z Leadu vytvoriť Obchodný prípad, pričom všetky potrebné informácie sa nám prenesú do novo vytvoreného Obchodného prípadu. V menu Leadu zvoľte možnosť „Vytvoriť Obchodný prípad“.

Lead prostredníctvom web formulára

Veľmi vhodnou metódou ako vytvárať Leady je web formulár umiestnený priamo na Vašej internetovej stránke. Vďaka API rozhraniu Gram CRM je možné jednoducho zrealizovať. Pozrite si kompletný návod ako prepojiť Lead a web formulár. Po vyplnení a odoslaní formuláru odporúčame vytvoriť automatický email pre potencionálneho zákazníka. Ako na to sa dozviete v tomto návode.

Kam ďalej?