Automatizácia pracovných postupov v CRM

Moderná automatizácia pracovných postupov priamo v CRM môže poskytnúť organizáciám mnohé výhody prostredníctvom automatizovaného systému s minimálnou účasťou človeka. Automatizácia procesov tak šetrí čas ako aj financie.

Výhody automatizácie pracovných postupov

Vytvorenie pracovných postupov si vyžaduje dôkladné plánovanie na strane organizácie avšak investované časové prostriedky sa rýchlo vrátia pretože automatizácia procesov má mnohé výhody.

 • Eliminuje ľudské chyby – úlohy ako zadávanie, alebo migrácia údajov, pripomienky a sledovanie rôznych stavov a procesov sú únavné a demotivujúce. Automatizácia pracovných postupov priamo v CRM zníži chybovosť a úplne odstráni ľudskú činnosť.
 • Zvyšuje spokojnosť s prácou – ťažkopádne a jednotvárne úlohy spôsobujú stres. Ak zamestnanci nemusia vykonávať tieto povinnosti z dôvodu automatizácie softvéru CRM, je pravdepodobné, že budú spokojnejší. Môžu sa sústrediť na tvorivú prácu, napríklad na samotný obchod.
 • Zlepšuje predaj – znižuje sa chybovosť pri riešení obchodných prípadov (napr. zabudnuté úlohy, dohodnuté termíny …)
 • Zlepšuje vzťah so zákazníkom – automatické pripomienky plánovaných udalostí, dohodnutých stretnutí, prezentácii to všetko vytvára pozitívny dojem
 • Zlepšuje škálovateľnosť – automatizácia môže nahradiť pri rastúcej organizácii potrebu prijímania nových pracovníkov na zabezpečenie rutinných úloh a tým uvoľňuje zdroje spoločnosti pre rast a možnosti sústredia sa na priority.

Príklady automatizácie pracovných postupov

 • Automatizácia predaja a marketingu – obchodné a marketingové oddelenia musia každý deň narábať s veľkým objemom údajov. Potrebujú analyzovať informácie a nájsť možných zákazníkov. a nadviazať na nich prostredníctvom e-mailových alebo telefonických kontaktov. Musia zosúladiť svoje mediálne kampane. Analýza údajov, generovanie potenciálnych zákazníkov a následné kroky môžu byť dosť chaotické.
 • Automatizácia pracovných postupov CRM môže pomôcť rôznymi spôsobmi. Automatizované sledovanie údajov môže spustiť pripomenutie obchodným a marketingovým tímom, aby splnili určité úlohy. Môže sledovať stavy potenciálnych zákazníkov. Napríklad ak sa zmení stav potenciálneho zákazníka, môže automaticky aktualizovať databázy. Automatizácie môžu viesť k rýchlejšej dobe spracovania.
 • Automatizácia zákazníckych služieb – Zákaznícka podpora môže organizácii trvať veľa času. Spoločnosti musia opakovane odpovedať na rovnaké otázky. Musia sledovať sťažnosti predložené do systému predaja cestovných lístkov, aby zabezpečili kvalitný zákaznícky servis.
 • Spoločnosti môžu používať systémy CRM na automatizáciu procesov manuálnej podpory. Na známe stránky môžu automaticky posielať zákazníkov na známe problémy. Proces upozornenia je možné automatizovať, aby sa upozornili predajcovia alebo pracovníci podpory IT. Takáto automatizácia CRM pracovných tokov môže viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov.
 • Automatizácia dokumentov a procesov – Správcovia účtov sa musia vyrovnať s mnohými všednými úlohami, ako je aktualizácia adries klientov, sadzieb, spôsobov platby, dátumov vypršania platnosti a ďalších informácií o zákazníkoch. Niektoré z týchto procesov dokumentácie nepotrebujú ľudský zásah.
 • Automatizácia pracovných postupov CRM umožňuje správcom účtov nastaviť pripomienky a procesy, vďaka ktorým majú klienti vedieť o termínoch platby alebo o expirácii služby. Môže vytvárať automatizované procesy obnovy a aktualizácie adries a ušetriť čas správcom účtov aj klientom.

Automatizácia pracovných postupov posúva podniky na novú úroveň

Automatizácia pracovných postupov CRM vyžaduje vyspelosť obchodných procesov. Ak sú obchodné procesy neefektívne alebo zbytočné, situácia by sa mohla zhoršiť automatizáciou. Predtým, ako sa podniky pokúsia automatizovať, mali by najskôr vyhodnotiť, či sú ich procesy optimalizované. Automatizácia vyspelých a optimalizovaných procesov však môže organizáciám pomôcť získať rýchle a nákladové výhody oproti svojim konkurentom.