Klienti a Kontakty – evidencia zákazníkov

Klient v Gram CRM reprezentuje individuálneho partnera vo vašej organizácii. Môže to byť spoločnosť alebo individuálna osoba pričom vzťah s týmto partnerom môže byť napríklad ako napríklad odberateľ, dodávateľ,partner prípadne konkurencia. Pri Klientovi je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Kontakt na jednotlivé osoby. V Gram CRM Kontaktom označujeme osobu, s ktorým prebehla komunikácia v obchodnom procese. Je to prehľadná databáza osôb s kontaktnými údajmi.

Začíname pracovať