Klienti – evidencia zákazníkov

Klient reprezentuje individuálneho partnera vo vašej organizácii. Môže to byť spoločnosť alebo individuálna osoba pričom vzťah s týmto partnerom môže byť napríklad ako napríklad odberateľ, dodávateľ,partner prípadne konkurencia.


Založenie nového klienta

Nového klienta môžeme pridať priamo v hlavnom menu prostredníctvom tlačítka „Plus“ pri záložke Klienti alebo v ľubovoľnom pohľade na Klientov.

Ako vyplniť údaje?

Kvalitná databáza kontaktov je vždy základom preto okrem základných údajov ako je názov, adresa, IČO, DIČ je vhodné vyplniť čo najviac údajov, ktoré o klientovi poznáme. Vždy si zvolíme vzťah:

  • Odberateľ
  • Partner
  • Dodávateľ
  • Konkurent

V obchodnom procese môže byť dôležitý potenciál klienta, ktorý je možné definovať v kolónke Rating. Ako určiť potenciál klienta a kategorizovať zákazníka si môžete podrobne pozrieť v tomto článku.

Súčasťou klienta sú vždy aj kontaktné osoby, ktoré majú svoju samostatnú kartu. Pridať ich môžete priamo z karty klienta. Podrobnejší článok ako na to nájdete tu.