Kontakty

Vytvorenie Kontaktu

Kontakt – osoba je neoddeliteľnou súčasťou existujúceho Klienta. Údaje o kontaktnej osobe slúžia počas celého obchodného procesu alebo pri následnej práci s Klientom.

Pre vytvorenie klikneme na + Kontakt v adresári pri Kontakty na Plus alebo po vyhľadaní Klienta v sekcii Kontakty kliknutím na Plus.

Po kliknutí sa zobrazí formulár k pridaniu novej kontaktnej osoby. Po zadaní údajov Kontakt uložíme kliknutím na Uložiť alebo Uložiť a nový.

Po uložení Kontaktu budeme presmerovný na pohľad daného kontaktu.