Klienti a Kontakty

Vytvorenie Klienta

V obchodnom procese je Klient základnym prvkom preto mu v rámci Gram CRM patrí najvýznamnejšie miesto.

V ľavej časti stránky pod Adresár pri Klienti kliknem na tlačítko s Plus ikonou alebo v pohľade na tlačítko + Klient.

V zobrazenom okne môžeme zadávať dostupné údaje o Klientovi, kde polia označené červenou hviezdičkou sú povinné pred uložením.

Po uložení nového Klienta budeme presmerovný na prehľadný pohľad, v ktorom môžeme pridávať samotné záznamy alebo dokumenty.

Vytvorenie Kontaktu

Kontakt – osoba je neoddeliteľnou súčasťou existujúceho Klienta. Údaje o kontaktnej osobe slúžia počas celého obchodného procesu alebo pri následnej práci s Klientom.

Pre vytvorenie klikneme na + Kontakt v adresári pri Kontakty na Plus alebo po vyhľadaní Klienta v sekcii Kontakty kliknutím na Plus.

Po kliknutí sa zobrazí formulár k pridaniu novej kontaktnej osoby. Po zadaní údajov Kontakt uložíme kliknutím na Uložiť alebo Uložiť a nový.

Po uložení Kontaktu budeme presmerovný na pohľad daného kontaktu.