Gram CRM Connector

Gram CRM Connector je nástroj, ktorý vás prevedie užívateľským prostredím k voľbe programu a zadaniu požadovaných údajov k prepojeniu Gram CRM a zvoleného programu.

Aktuálnu verziu Gram CRM Connector nájdete vždy na tomto odkaze.

Výsledok inštalácie je okrem zavedenia knižníc potrebných k fungovaniu programu aj vytvorenie konfiguračného súboru a súboru prostredníctvom bude spúšťaný prenos údajov. Tieto súbory sa v závislosti od zvoleného programu môžu líšiť a detailnejší popis nájde v sekcii Návody a zvolenom programe.

Detekcia údajov

Hlavnou z výhod Connectora je detekcia inštalovaných verzií programov a ich následné predvyplnenie, čím sa užívateľovi výrazne zjednoduší prepojenie programu s Gram CRM.

Sprievodca inštaláciou s detekciou programu POHODA

Connector teda užívateľa prevedie vytvorením konfiguračných a spúšťacích súborov, potrebných k prepojeniu vybraných programov. Tieto súbory je možné dodatočne meniť a upravovať podľa potreby.

Prepojenie Gram CRM s vybranými programami je súčasťou plánu PLUS.

Gram CRM Connector môžete vyžiť aktuálne na prepojenie s:

Mohlo by vás ešte zaujímať: