Prepojenie reštauračného a skladového systému FoodMan

Gram CRM si môžete plnohodnotne prepojiť reštauračným a skladovým systémom FoodMan. Vďaka prepojeniu budú ceny a názvy produktov v programe FoodMan synchronizované s Vašim Gram CRM.

Nastavenie importu z FoodMan

Inštlácia si vyžaduje prístup k serveru a pracovnú stanicu s operačným systémom Windows

 1. Získame Token (napr. prostredníctvom našej podpory)
 2. Stiahneme si a nainštalujeme synchronizačný program GramSync z webu
 3. Upravíme konfiguračný súbor config.ini

Príklad konfiguračného súboru config.ini:

[GRAMCRM]
Organization = crm0792
Token = 1cfcb955276a15a0b4a2e2e111d6140b
LOG_DIR = C:\gramcrm\log\

[FOOD]
PG_HOST = 192.168.1.1
PG_DBNAME = FoodMan
PG_USER = gramimport
PG_PWD = Heslo
PG_PORT = 5432
PG_SCHEMA = food600

# import parametres
PRODUCT_GROUP = 102
PRICE_PRECISION = 4
CASHREG_NUMBER = 01
PRRICE_LEVEL = 01
# COMPARE_NAME = 

Pripojenie ku Gram CRM

 • Organization – Názov organizácie podľa Gram CRM (rovnaký ako pri prihlasovaní do Gram CRM)
 • Token – Unikátny kód k prístupu do Gram CRM

Pripojenie k FoodMan

 • PG_HOST názov servera. Keďže import spravidla beží na tom istom serveri, spravidla je to localhost
 • PG_DBNAME názov databázy, v ktorom sú umiestnené tabuľky FoodMan.
 • PG_USER užívateľ do databázy, cez ktorý sa prihlasujeme. Užívateľ musí mať práva databázu, na schému a aj na tabuľku karty
 • PG_PWD – heslo k užívateľovi
 • PG_PORT – port na postgres databázu. Východzí port je 5432. Tento parameter stačí nastaviť len vtedy ak je iný.
 • PG_SCHEMA – názov schémy, do ktorej je zaradená tabuľka karty. PG_USER má mať právo na túto tabuľku. Je potrebné, aby v databáze boli vytvorené schémy (napr. public)

Parametre importu

 • PRODUCT_GROUP názov produktovej skupiny. Hotelové riešenie obsahuje štandardne Stravovanie je 102.
 • PRICE_PRECISION počet použitých desatinných miest. Štandardne sú 4 desatiny.
 • CASHREG_NUMBER číslo kasy, z ktorej budú použité ceny. Hodnota 01 znamená, že sa berú ceny z kasy s číslom 01.
 • PRRICE_LEVEL cenová hladina na danej kase. Hodnota 01 znamená, že sa berú ceny z necivej hladiny s číslom 01.
 • COMPARE_NAME pridá k porovaniu aj názov produktu. Pri hodnote 1 budú názvy a jednotky produktov v Gram CRM bude prepísaný údajom z FoodMan

Plánovanie synchronizácie

Prostredníctvom Windows Scheduler alebo iného vhodného riešenia si nastavíme už len pravidelné spúšťanie uvedených príkazov požadovaných časoch.

 1. V textovom editore si otvoríme súbor import.bat.
 2. Zadáme cestu ku skriptu, typ importu a konfiguračnému súboru:
C:\GramCRM\Runtime\gramsync.exe /type FoodImport /config C:\GramCRM\config.ini
 1. Uložený import.bat naplánujeme vo zvolenej aplikácii na pravidelné spúšťanie.

Po prvom spustení aplikácie vznikne nový priečinok LOG v ktorom vzniknú nové súbory pre každé spustenie vo formáte yyyy-mm-dd_HHMMSS.log.

Synchronizácia funguje tak, že všetko, čo je v aplikácií FoodMan sa prenesie do systému Gram CRM. Ak záznam v Gram CRM neexistoval, tak sa pridá. Ak existoval, aktualizujú sa údaje (kód, stav, cena, nákupná cena a – ak je to nastavené, tak aj – jednotka a názov). Ak daný záznam už neexistuje v systéme FoodMan, v Gram CRM tento produkt bude zablokovaný (stav produktu sa nastaví na Neaktívny).

Prepojenie je súčasťou plánu PLUS.