Prepojenie účtovného programu POHODA

Gram CRM môžete plnohodnotne prepojiť s ekonomickým systémom Stormware POHODA.

Vďaka prepojeniu budú údaje v účtovnom programe a CRM systéme vždy aktuálne bez akéhokoľvek zásahu používateľa, prepisovania údajov alebo nutnosti ručného spúšťania importu alebo exportu. Prepojenie medzi Gram CRM a Stormware POHODA je realizované prostredníctvom aplikácie Gram CRM Connector, ktorá je dostupná k stiahnutiu na tomto odkaze.

Gram CRM Connector je súčasťou plánu PLUS.

Aké sú možnosti prepojenia?

Prenos údajov medzi Gram CRM a ES POHODA je možné realizovať obojsmerne.

Zo systému POHODA do Gram CRM:

 • Adresár -> Klienti
 • Adresár, dodacie adresy -> Klienti, adresy
 • Adresár, Kontakty -> Kontakty
 • Zákazky -> Obchodné prípady
 • Prijaté objednávky -> Objednávky
 • Vydané ponuky -> Ponuky
 • Vydané faktúry (vrátane zálohových faktúr a dobropisov)
 • Skladové karty a skladové zásoby -> Produkty a stav na sklade
 • Úhrady faktúr
 • Predajné ceny, Cenové skupiny, Individuálne zľavy -> Cenníky
 • Prijaté faktúry

Z Gram CRM do ES POHODA:

 • Klienti ->Adresár
 • Objednávky -> Prijaté objednávky
 • Ponuky -> Vydané ponuky
 • Vystavené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy
 • Obchodné prípady -> Zákazky
 • Vydané objednávky

Prepojenie je možné nastaviť podľa potrieb, pričom je možné zvoliť, ktoré údaje sa majú prenášať z POHODA, a ktoré z Gram CRM a ako často sa majú údaje prenášať. Podporované sú všetky verzie ES POHODA: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1 (MDB ako aj SQL). Riešenie podporuje prácu s cudzími menami.

Úspešné prepojenie CRM s ES POHODA

Pri integrácii je vhodné zvoliť správnu stratégiu prenosu údajov. Gram CRM umožňuje rozsiahle možnosti nastavenia a úpravy prenosu údajov.

Connector umožňuje:

 • Definovať Agendy, ktoré sú prenášané do Gram CRM a ktoré moduly z Gram CRM do ES POHODA
 • Určiť pravidlá, pre každú agendu, ktoré záznamy sa majú prenášať z ES POHODA do Gram CRM (napríklad. len vybavené objednávky a pod.)
 • Rovnako je možné určiť pravidlá pre každý modul, ktoré záznamy sa budú prenášať do ES POHODA (napríklad. prenášať len úspešné ponuky)
 • Importovať vlastné polia z E1 POHODa do Gram CRM
 • Obmedziť aktualizáciu záznamov. (Napríklad neprepisovať stav ponuky po importe z ES POHODA)
 • Použiť Stredisko, Činnosť ako Vlastníka záznamov
 • Namapovať pri importe polia v Agende na polia v Gram CRM
 • Nastaviť interval prenosu údajov (ako často sa majú údaje prenášať)

Podmienky správneho fungovania prepojenia.

Aby sa vytvorilo správne prepojenie medzi produktom a skladovou kartou musia mať skladové karty v Pohode jedinečný kód. Importujeme len skladové karty s vyplneným produktovým kódom. ES POHODA musí bežať na 64bitovom operačnom systéme.

Ako nastaviť jednotlivé parametre prenosu sa dozviete na tejto stránke: Konfigurácia prenosu Gram CRM a POHODA.

Mohlo by vás tiež zaujímať: