Prepojenie účtovného programu POHODA

Gram CRM môžete plnohodnotne prepojiť s ekonomickým systémom Stormware POHODA.

Vďaka prepojeniu budú údaje v účtovnom programe a CRM systéme vždy aktuálne bez akéhokoľvek zásahu používateľa a nutnosti manuálneho spúšťania importu alebo exportu. Prepojenie medzi Gram CRM a Stormware POHODA je realizované prostredníctvom aplikácie Gram CRM Connector, ktorá je dostupná k stiahnutiu na tomto odkaze.

Aplikácia prepojenia je súčasťou plánu PLUS.

Aké sú možnosti prepojenia?

Výmenu údajov medzi Gram CRM a POHODA je možné realizovať obojsmerne.

Z POHODA do Gram CRM:

 • Klientov
 • Kontakty
 • Produkty a stav na sklade (Zásoby)
 • Faktúry a Dobropisy (Vydané) vrátane úhrad
 • Zálohové faktúry
 • Prijaté objednávky
 • Prijaté faktúry
 • Ponuky (Vydané)
 • Cenníky (Predajné ceny, Cenové skupiny, Cenové akcie)

Z Gram CRM do POHODA:

 • Klienti
 • Kontakty
 • Faktúry (Vystavené)
 • Zálohové faktúry
 • Dobropisy
 • Daňové dokumenty k prijatej platbe
 • Ponuky

Prepojenie je možné nastaviť podľa potrieb, pričom je možné zvoliť, ktoré údaje sa majú prenášať z POHODA, a ktoré z Gram CRM a ako často sa majú údaje prenášať. Podporované sú verzie: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Príprava

K vytvoreniu prepojenia je potrebné:

 • Inštalácia aplikácie Gram CRM Connector, (prevzatie aplikácie Gram CRM Connector), ktorá vás prevedie základnými krokmi, ktorými vytvoríme prepojenie medzi Gram CRM a zvolenou verziu POHODA. Podrobný návod na použitie connector-a nájdete na tomto odkaze. Výhodou inštalácie tejto aplikácie je automatická detekcia typu programu POHODA ako aj údajov, potrebných k pripojeniu k databáze.
 • Prístupový „Token„, ktorý získate prostredníctvom našej podpory
 • Prístup k ekonomickému systému POHODA. Ideálne je, aby aplikácia pracovala na rovnakej pracovnej stanici alebo serveri, na ktorom je Pohoda prevádzkovaná. Nie je to však podmienkou.

Konfigurácia

Po úvodnej inštalácii Gram CRM Connectora, je potrebné upraviť pripravený konfiguračný súbor, ktorý sa v závislosti od verzie POHODA odlišuje. Konfiguračný súbor sa nachádza v priečinku aplikácie (štandardne C:\GramCRM, resp. podľa zvolenej cesty pri inštalácii) a je rozdelený do sekcií:

 • Údaje ku Gram CRM obsahuj sekcia [GRAMCRM]
 • Nastavenie parametrov pre systém POHODA sú zadané v sekcii [POHODA]

Podrobne popísané možnosti a hodnoty pre konfigurovanie prenosu je dostupné na stránke Konfigurácia prenosu Gram CRM a POHODA.

Používanie

Podľa smeru prenášania údajov medzi Gram CRM a programom POHODA boli vygenerované spúšťacie súbory:

 • Pre prenos údajov z POHODA do Gram CRM je súbor PohodaToGram.bat
 • Pre prenos údajov z Gram CRM do POHODA je pripravený súbor GramToPohoda.bat

Podrobnejšie použitie s príkladmi jednotlivých prenosov je popísané na samostatných stránkach:

Plánované spustenie

Úspešne nakonfigurované prepojenie Gram CRM a POHODA si je možné prostredníctvom Windows Scheduler alebo iného vhodného riešenia nastaviť na pravidelné spúšťanie v požadovaných časoch. Podľa zvoleného súboru:

 • PohodaToGram.bat – prebieha prenos údajov z POHODA do Gram CRM
 • GramToPohoda.bat – prebieha exportovanie údajov z Gram CRM do adresáru uvedeného v konfiguračnom súbore a následne zabezpečuje automatické nahrávanie XML súborov exportu do POHODA. Podrobné informácie o prenose údajov do POHODA nájdete na tomto odkaze.

Príklad:

Nastavenie plánovaného prenosu údajov z POHODA do Gram CRM

Poznámka:

V závislosti od množstva spracovávaných údajov z Gram CRM do POHODA odporúčame aspoň hodinový odstup medzi spúšťaním súboru GramToPohoda.bat

Mohlo by vás tiež zaujímať: