Prepojenie s účtovným softvérom MRP

Gram CRM poskytuje úplné prepojenie s účtovným softvérom MRP, obojsmernú komunikáciu medzi Gram CRM a MRP.

Importovať, prenášať údaje z MRP do Gram CRM je možné pre nasledovné moduly:

 • Firmy (Adresár)
 • Faktúry (Vydané faktúry)
 • Zálohové faktúry (Vydané zálohové faktúry)
 • Platby faktúr
 • Prijaté objednávky
 • Vydané objednávky
 • Prijaté faktúry
 • Sklady (zoznam skladov)
 • Produkty (Zásoby)
 • Skladové pohyby
 • Vydané ponuky

Exportovať, teda prenášať údaje z Gram CRM do účtovného programu MRP je možné:

 • Firmy (Adresár)
 • Faktúry (Vydané faktúry)
 • Zálohové faktúry (Vydané zálohové faktúry)
 • Platby (Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry)

Ako to funguje?

Aplikácia Gram CRM pristupuje k databázovým súborom aplikácie MRP, z ktorých si načíta potrebné údaje. Gram CRM si takto získané údaje porovná, nové a zmenené údaje vloží do Gram CRM. Tento proces prebieha prostredníctvom tzv. API volaní. Tým je zabezpečené, aby importované dáta sa dostali do Gram CRM korektne.

Naproti tomu prenos údajov z Gram CRM prebieha vytvorením XML súborov, ktoré je potrebné spracovať štandardným importom v programe MRP.

Podrobný a návod a technické požiadavky a riešenie nájdete v návode na prepojenie.

Cena riešenia

Prepojenie s ekonomickým systémom je súčasťou balíka PLUS.

Výrobcom ekonomického systému MRP je spoločnosť MRP – Company spol. s r. o.