Prepojenie s ekonomickým systémom POHODA

Gram CRM poskytuje efektívne a flexibilné riešenie pre prepojenie s účtovným programom POHODA. Prepojením CRM systému a účtovného softvéru získate najmä:

 • Okamžité prehľady o zákazníkoch (360 pohľad)
 • Informácie dostupné odkiaľkoľvek vrátane mobilného zariadenia
 • Efektívnu výmenu dokladov a údajov bez zbytočnej administratívy, prepisovania údajov a internej komunikácie v rámci organizácie
 • Dokonalú symbiózu medzi CRM systémom a účtovným softvérom
 • Plne automatizované riešenie bez nutnosti manuálneho importu/exportu údajov
Ikona prepojenie CRM systému GramCRM a ES Pohoda

Aké sú možnosti prepojenia s ES POHODA?

Gram CRM môže čítať údaje (importovať) z účtovného softvéru alebo môže zapisovať do účtovného softvéru (exportovať), pričom si môžete si zvoliť, ktoré údaje budú importované a ktoré exportované. Taktiež je možné nastaviť individuálnu frekvenciu výmeny údajov. Napríklad aktualizácia skladových zásob bude prebiehať každú hodinu, ale prenos faktúr bude len 1x denne.

Aké moduly a agendy sú podporované ?

Prepojenie podporuje všetky dôležité základné agendy ako sú:

 • Zákazníci a kontaktné osoby (obojsmerne)
 • Vystavené faktúry, Zálohové faktúry, Dobropisy (obojsmerne)
 • Ponuky (obojsmerne)
 • Prijaté faktúry, objednávky (z Pohody)
 • Cenníky – Predajné ceny, Cenové skupiny, Cenové akcie (z Pohody)
 • Produkty a Stav skladových zásob (z Pohody)

Podporované sú verzie: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1. Kompletný a aktuálny zoznam nájdete tu.

Ako to funguje?

Samotné riešenie vždy záleží na Vašich požiadavkách. Môžete napríklad zvoliť, že budete v Gram-e vytvárať cenové ponuky a objednávky, ktoré sa následne prenesú do ES POHODA, kde sa už ďalej spracujú a vystavia príslušné doklady (zálohová faktúra, faktúra) a vo výsledku zaúčtujú. Využiť ale môžete aj fakturačný modul priamo v Gram CRM a vytvoriť na jeden klik z cenovej ponuky objednávku -> zálohovú faktúru, ktorá sa prenesie do účtovného softvéru. Zálohovú faktúru v účtovníctve spárujete s platbou a informácia sa prenesie do GramCRM, kde môžete vystaviť ostrú faktúru a priamo ju poslať zákazníkovi. Faktúra sa automaticky prenesie do účtovného softvéru, kde obdobne ako pri zálohovej faktúre dôjde k spárovaniu s úhradou.

Takýmto spôsobom zabezpečíte efektívnu spoluprácu obchodného a účtovného oddelenia.

Prepojenie funguje tak, aby rešpektovalo vždy ekonomický systém ako relevantný zdroj údajov. Podrobný a návod a technické požiadavky a riešenie nájdete v návode na prepojenie.

Cena riešenia

Prepojenie s ekonomickým systémom je súčasťou balíka PLUS. Pokiaľ sa potrebujete poradiť a zvoliť vhodnú stratégiu kontaktujte svojho konzultanta alebo našu ochotnú podporu.

Vyskúšajte prepojenie v Gram CRM na 30 dní bez záväzkov

Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.sk www.pohodaplus.sk