Zmluvy v obchodnom procese

Evidovať zmluvy o dielo alebo zmluvy o poskytovaní služieb priamo v CRM systéme nie je bežnou záležitosťou. Vďaka správnej evidencii však môžete získať okrem prehľadu aj množstvo výhod nielen z obchodného hľadiska.

Zmluvy môžeme rozdeliť na dva hlavné typy podľa toho, či sme vo zmluvnom vzťahu „dodávateľ“ alebo „odberateľ“.

Evidencia odberateľských zmlúv

Odberateľská zmluva je taká, kde Vy ste uzatvárali zmluvu s Vašim odberateľom. Takáto zmluva môže byť jednorázová alebo opakovaná. Jednorázová zmluva môže byť zmluva o dielo alebo zmluva o dodávke tovarov/služieb za určité obdobie. Napríklad zmluva na dohodnutý odber určitého množstva tovarov za časové obdobie (napríklad rok). Opakovaná zmluva je taká, kde za časové obdobie je dohodnutá pravidelná fakturácia na určitej báze. Napríklad každý mesiac, kvartálne alebo ročne. Príkladom takejto zmluvy môže byť predaj internetového pripojenia, kde zmluva sa uzatvára na 2 roky s mesačnou fakturáciou.

Hlavné dôvody prečo evidovať odberateľské zmluvy v CRM:

  • Ľahké vytváranie nových zmlúv (pozrite si návod ako pracovať so zmluvami)
  • Okamžitý prehľad
  • Vždy aktuálne platná verzia zmlúv
  • Podpora predaja, kompletný obchodný proces
  • Možnosť analýz, plánovania
  • Dotvárajú komplexný 360 pohľad na zákazníka

Podľa viacerých prieskumov je väčšina spoločností zameraných na získavanie nových zákazníkov a len malé percento na udržanie existujúcich. Pritom udržanie existujúceho zákazníka je až 5x lacnejšie ako získanie nového. Obchodník teda vďaka evidencii a prehľadu môže plánovať svoje obchodné aktivity už počas platnosti zmluvy ako aj tesne pred ukončením. Gram CRM má už pripravené pracovné postupy, ktoré automaticky vytvárajú pripomienky priradenému obchodníkovi.

Zmluvy a analýzy

Vďaka prepracovanej evidencii obchodných zmlúv je možné realizovať potrebné analýzy. Či už vyhodnotenie reálneho plnenia zmluvných podmienok alebo samotné hodnotenie obchodníkov, prípadne partnerov.

Gram CRM - Zmluvy - analýza po mesiacoch

Novú zmluvu vytvoríte naozaj na pár kliknutí. Taktiež si k zmluve môžete pripojiť všetky súvisiace dokumenty ako sú návrhy, samotnú uzatvorenú zmluvu, či už podpísanú alebo v editovateľnom formáte ako aj prípadné dodatky a podobne. Vďaka integrovaným odberateľským zmluvám si môžete zefektívniť aj pravidelnú fakturáciu a odbúrať ručné vystavovanie faktúr. Stačí si potrebné položky nastaviť pri zmluve a systém sa postará o automatickú fakturáciu.

Zmluvy v Gram CRM - detailný pohľad na zmluvu

Evidencia dodávateľských zmlúv

Príjemným spestrením je evidencia dodávateľských zmlúv. Už žiadne zdĺhavé hľadanie zmlúv po šanónoch, prípadne po priečinkoch na zdieľanom disku. Všetko priamo online k dispozícii odkiaľkoľvek prehľadne pri danom dodávateľovi. O 2 mesiace končí platnosť mobilného paušálu alebo poskytovateľa iných služieb? Vďaka automatickej pripomienke môžete reagovať a prípadne inicializovať stretnutie s dodávateľom.

Rovnako ako pri cenových ponukách si môžete vytvoriť vlastné tlačové zostavy zmlúv (samozrejme vo svojom obľúbenom editore ako je Microsoft Word alebo LibreOffice).

Ak ešte nepoužívate Gram CRM môžete ho vyskúšať bez záväzkov.