Účtovný program a prepojenie na CRM

Každá väčšia organizácia potrebuje viesť účtovníctvo. Zväčša na to využíva ekonomický systém. Takýto systém je nenahraditeľný pre Vášho účtovníka a je mu plne prispôsobený. Ale je aj vhodný pre Vašu spoločnosť na riadenie vzťahu so zákazníkmi?

Medzi najrozšírenejšie ekonomické systémy na Slovensku patria Pohoda, Omega, MRP, Money S3.

Dôležité informácie na jednom mieste

Typickou nepríjemnosťou firiem bez zavedeného CRM systému je, že majú dáta o zákazníkoch roztrieštené na viacerých miestach. Napríklad v tabuľkách, zápisníkoch či v tlačených dokumentoch. Vďaka CRM systému je možné všetky tieto informácie evidovať na jednom mieste a teda ľahšie s nimi pracovať. Takéto riešenie šetrí čas a pomáha lepšie predávať.

Medzi základné funkcie CRM systémov patrí:

  • databáza klientov a kontaktov
  • správa obchodných prípadov
  • kalendár aktivít
  • analýzy a reporting

Medzi ďalšie výhody CRM systémov patrí automatizácia množstva činností vo firme, a to najmä v obchodnom procese. Správny CRM softvér zbavuje obchodníkov administratívy a preto môžu viac času venovať aktívnemu obchodu a stretnutiam s klientmi.