Mobilný CRM systém v reálnom nasadení

Mobilný CRM systém

Prinášame unikátne riešenie v našom regióne. Gram CRM sme vyvíjali už od začiatku ako tzv. „mobile first“ riešenie.

Už pri návrhu systému sme mysleli na to aby mohol byť systém plnohodnotne používaný na rôznych zariadeniach od klasických PC, cez mobilné zariadenia až po najmodernejšie asistenčné systémy vo forme hlasových asistentiek (Amazon Alexa, Google a pod.) . Všetky dostupné funkcie vrátane Vašich zákazníckych úprav sú dostupné na všetkých platformách, ktoré Gram CRM podporuje. Nezáleží na tom či len potrebujete zapísať rýchlu aktivitu zo stretnutia alebo vytvoriť nový obchodný prípad, prípadne vystaviť faktúru.