Jednorázový export s Microsoft Excel

  1. V aplikácii Microsoft Excel vyberieme z úvodnej obrazovky „Otvoriť iné zošity“ a následne „Prehľadávať“
  2. V otvorenom okne zadáme do pola „Názov súboru“ adresu so zdieľaným pohľadom a zvolíme formát „Textové súbory“
Import dát z CRM systému do Excelu
  1. Po pripojení sa nám zobrazí okno k zadaniu prihlasovacích údajov, na ktorom klikneme na „Zrušiť“ a v následnom dialógu vyberieme možnosť „Áno“.
  1. V Sprievodcovi importom textu vyberieme typ „Oddelené“ a klikneme na tlačítko „Ďalej“.
Import dát z CRM systému do Excelu
  1. Druhý krok importu nás vyzve na výber Oddeľovača, kde zvolím „Tabulátor“ a „Čiarka“. Po výbere vidíme, že sa údaje rozdelili do stĺpcov. Uistíme sa, že ako Textový kvalifikátor sú zvolené úvodzovky a klikneme na „Ďalej“.
Import dát z CRM systému do Excelu
Možnosti importovaného textu
  1. V poslednom kroku odporúčame „Spresniť“ oddeľovač číselných údajov, kde zvolíme ako „Oddeľovač desatinných miest“ bodku namiesto čiarky a klikneme na „Dokončiť“.
Import dát z CRM systému do Excelu
Naimportované údaje zo zdieľaného pohľadu
Import dát z CRM systému do Excelu

Prepojenie je kompletné a môžeme pracovať s našimi dátami.

Kam ďalej?