Viaceré jazykové verzie v CRM systéme

Jazykové verzie v CRM

Pracujú vo Vašej firme ľudia z viacerých kútov sveta? Potrebujete im pripraviť systém na mieru v jazyku, ktorému budú rozumieť? Máte pobočku v zahraničí, prípadne plánujete rozširovať Vaše podnikanie aj do zahraničia? Žiadny problém! V rámci Gram CRM máte k dispozícii 3 jazykové verzie.

Už v štandarde vie náš CRM systém pracovať v slovenskom, anglickom, českom a maďarskom jazykom. Jazykovú verziu si môžete nastaviť pre každého užívateľa individuálne a teda napr. kolega z USA môže pracovať v anglickej verzii a Vy v slovenskej. Prípade kolegovia zo Slovenska na juhu môžu pracovať v maďarskej verzii 🙂

Jazykové verzie sú podporované naprieč celým CRM systémom a je možné pridať preklady aj pre vlastné polia, pohľady atď. Nastaviť jazykovú verziu si môžete v nastaveniach aplikácie.

Zmena jazykovej verzie užívateľa v CRM
Zmena jazykovej verzie užívateľa v nastaveniach Gram CRM

Upozornenie: Jazyková verzia je pripravená pre užívateľské rozhranie, zapisované hodnoty musíte zapisovať v jazyku na ktorom sa v rámci Vašej organizácii dohodnete 🙂