Aktualizácia CRM 2022.6

Neustále zlepšujeme Gram CRM. Pozrite si, čo prináša júnová aktualizácia CRM systému. Všetky novinky nájdete po prihlásení.

Rýchle vytváranie nových záznamov

Konečne! 🙂 Pokiaľ ste doteraz pracovali s novým záznamom a potrebovali ste pridať napríklad nový kontakt alebo klienta museli ste sa vrátiť do daného modulu a vytvoriť požadovaný záznam. Teraz už nemusíte. Po novom to môžete urobiť priamo z ľubovoľnej karty. Všade, kde to potrebujete môžete veľmi jednoducho pridať nový záznam bez opúšťania aktuálneho formuláru. Či už ide o klientov, kontaktné osoby, produkty, obchodné prípady…

Vylepšili sme fakturáciu

Všetky faktúry si po novom na jednom mieste. Faktúry aj zálohové faktúry sú už spolu. Nemusíte hľadať na rôznych miestach. Pridali sme nový doklad „Faktúra k prijatej platbe„. Môžete tak jednoducho a efektívne vytvoriť doklad k prijatej platbe jedným tlačítkom zo zálohovej faktúry.

Rozšírili sme podporu fakturácie o prenos daňovej povinnosti. Môžete tak fakturovať bez problémov do zahraničia, prípadne fakturovať stavebné práce v rámci krajiny.

Rozšírené možnosti oprávnení

Vylepšili sme a sprehľadnili nastavenia užívateľských oprávnení. Po novom si môžete nastaviť pre každého užívateľa individuálne oprávnenia až na jednotlivé polia v moduloch. Môžete tak napríklad zakázať užívateľom vidieť maržu, nákupnú cenu na produktoch, v ponukách, obchodných prípadoch a podobne. Prípadne môžete zakázať meniť nákupnú alebo aj predajnú cenu. Užívateľ tak bude môcť vytvárať ponuky, ale nevie nastaviť a zmeniť cenu.

Aby ste sa nestratili v rozsiahlych možnostiach pripravili sme pre Vás 2 nové profily:

 • „S obmedzením“ – tento profil má štandardne prístup ku všetkým modulom, ale vo všetkých moduloch má zakázané zobrazovať a meniť nákupné ceny, maržu, ziskovosť.
 • „WebLead“ – tento profil je má povolenú len možnosť vytvárať nové Leady. Ideálny na prepojenie s webom. Ako na to nájdete v tomto článku: „Ako prepojiť Lead s Webom“.

Rozšírené možnosti kalendára

Vylepšili sme dizajn kalendáru a zároveň zväčšili pracovnú plochu pre kalendár. Pridali sme nový typ kalendáru „Týždenné zdroje„, ktorý výrazne sprehľadní plánovanie úloh. Ideálny pre hotelové riešenia a servisné organizácie. Podrobnejší popis prinesieme v samostatnom článku.

Hromadné nastavenia zľavy pre všetky položky

Ak potrebujete upraviť výšku zľavy pre všetky položky stačí Vám na to už len jeden klik. Funkcia je dostupná v nasledovných moduloch:

 • Obchodné prípady
 • Ponuky
 • Objednávky
 • Faktúry

Nové tlačové zostavy

Pridali sme novú tlačovú zostavu „Dodací list“ pre modul faktúry a objednávky. Môžete tak používať dodacie listy priamo z objednávky alebo z faktúry tak ako potrebujete. Rovnako ako všetky tlačové zostavy v Gram CRM aj dodacie listy je možné upraviť podľa požiadaviek.

Rozšírili sme možnosti prepojenia s Ekonomickým systémom Pohoda

Prepojili sme ďalšie moduly medzi ekonomickým a informačným systémom POHODA a Gram CRM. Pozrite si návod na prepojenie.

Zlepšili sme možnosti zdieľania pohľadov

Na jeden klik máte po novom k dispozícii potrebné údaje z Gram CRM v online prepojení na Microsoft Excel! Sen každého milovníka čísel.

Primárny kontakt v kontaktných osobách

Každému klientovi teraz môžete nastaviť primárny kontakt. Tento kontakt sa nastaví vždy automaticky pokiaľ vyberiete v ľubovoľnom module klienta.

Výrazne sme zrýchlili

Aktualizácia je aj o optimalizácii. Preto sme zrýchlili operácie v systéme ako sú duplikovanie, vytváranie objednávok, faktúr z ponúk a podobne. Zároveň sme rozšírili možnosti zákazníckych úprav.

Čo pripravujeme?

Máme veľké plány, prezradíme aspoň tie najbližšie:

 • Vylepšíme vyhľadávanie v registroch firiem
 • Pridáme podporu základnej evidencie skladových pohybov
 • Prinesieme synchronizáciu ponúk a obchodných prípadov
 • Opäť zlepšíme kalendár
 • Zamykanie záznamov
 • Rozšírime užívateľské návody
 • Podporu užívateľských rolí