Zoskupenie záznamov

Zoskupenie v pohľadoch umožňuje užívateľovi prehľadnejšie zobrazenie údajov. Zmeny zoskupenia sú aplikované len na zvolený pohľad.

Záznamy zobrazené v pohľadoch Gram CRM je možné zoskupiť podľa zvoleného stĺpca. Zoskupiť je možné údaje vo všetkých pohľadoch ako aj v kartách záznamov.

Postup:

  1. vo zvolenom pohľade klikneme v hlavičke tabuľky na stĺpec, podľa ktorého si želáme zoradiť záznamy napr. Mesto
  1. v otvorenom zozname možnosť Zoskupiť
  1. po zvolení možnosti zoskupenia je zobrazenie pohľadu upravené na „Skupinové“ podľa zvoleného stĺpca

Vytvorená skupina zobrazuje informáciu:

  1. názov zoskupeného stĺpca – napr. Mesto:
  2. zoskupená hodnota – napr. Banská Bystrica
  3. počet záznamov v skupine – napr. 6

Každá skupina má dostupné možnosti na zmenu zoradenia a zrušenia zoskupenia. Tlačidlo sa zobrazí po prechode myši ponad skupinu.

Pri zoskupenom pohľade je možné nastaviť zoradenie skupín, pričom nastavené zoradenie záznamov je aplikované pre každú skupinu samostatne.

Príklad:

Na príklade sme si ukážeme:

  1. zoskupenie podľa stĺpca Mesto
  2. (vzostupné) zoradenie vytvorených skupín
  3. uloženie zmeny v pohľade

Mohlo by vás tiež zaujímať: