Pridanie užívateľov

Pridanie užívateľov v Gram CRM je oprávnený vykonať iba Administrátor. Maximálny počet užívateľov na organizáciu nie je obmedzený. V prípade bezplatného účtu nie je limit pre vytvorenie nových aktívnych užívateľov. Pri platenej verzii Gram CRM je limitom Aktívnych užívateľov pre organizáciu zmluvný počet, ktorý je možné operatívne navýšiť prostredníctvom našej podpory.

Pri platenej verzii Gram CRM je nový užívateľ započítaný do nasledovnej fakturácie a do zúčtovacieho obdobia bude fakturovaný len pomernou časťou za daný mesiac.

Pridanie nového užívateľa
(Uvedený postup je platný pre prihláseného užívateľa – Administrátora)

  1. v ľavom hornom rohu kliknúť na Nastavenia
  1. v sekcii Organizácia vyberieme Užívatelia
  1. v otvorenom zozname Užívateľov klikneme na tlačítko + Pridať (posledné v zozname)
  1. v karte Nového užívateľa je potrebné vyplniť povinné polia (Priezvisko, E-mail, Prihlasovacie meno, Profil) a následne kliknúť na Uložiť

TIP: Pri vytvorení nového užívateľa s vybranou hodnotou Aktívny bude vytvorenému užívateľovi na zadaný email odoslaný odkaz k aktivovaniu svojho konta.

TIP: Pri synchronizácii Gram CRM s ES POHODA odporúčame nastaviť Alias užívateľov podľa stredísk obchodníkov v ES POHODA. Po prenesení údajov bude užívateľ označený ako vlastník záznamu s rovnakým strediskom ako v ES POHODA.

  1. pre aplikovanie zmien je ešte potrebné kliknúť na odkaz Reštartujte aplikáciu
  1. vytvorený užívateľ obdrží email – Prihlasovacie údaje do Gram CRM spolu s aktivačnou linkou, prostredníctvom ktorej si nastaví nastaví heslo a prihlási do svojej organizácie.

Mohlo by vás tiež zaujímať: