Power BI – Pro

Power BI je riešenie podnikovej analýzy na vizualizáciu údajov. Silnou stránkou systému Power BI je, že k nemu môžete pripojiť takmer akýkoľvek zdroj údajov. Od jednoduchého hárku Excelu po API z Gram CRM.

Power BI poznáme v troch verziách:

  • Free – určená pre nekomerčných užívateľov. Obsahuje prakticky všetky funkcie Pro verzie
  • Pro – platená, kompletná funkcionalita Power BI pre firemné použitie.
  • Premium – serverová alebo cloudová verzia

Porovnanie verzií je vidieť na tejto stránke https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/

Výhody Pro verzie

Hlavným rozdielom medzi Pro a Free verziou je zdieľanie prehľadov. Pro verzia umožňuje vytvárať rôzne aplikácie, ktoré sú kolekciou množín údajov, informačných panelov a prehľadov, ktoré môžete jednoducho publikovať.

Skutočným dôvodom, prečo ale budete potrebovať program Power BI – Pro, je, že chcete zdieľať svoju správu alebo informačný panel s ostatnými.

Zmena Free licencie na Pro

Pre zmenu Free licencie na Pro budete potrebovať prístup TXT DNS záznamom vašej domeny (emailu, ktorý ste registrovali vo Free licencii)

Po prihlásení Power BI klikneme na zoznam služieb Microsoft v pravom hornom rohu

Vyberieme aplikáciu Správca

Po výbere aplikácie Správca budeme presmerovaný na obrazovku s postupom. Klikneme na Áno, chcem byť správca

Zobrazený DNS záznam je nutné pridať k záznamom vašej domény a po vykonaní zápisu môžeme kliknúť na Hotovo, záznam je pridaný, čím sa overý TXT záznam.

A po úspešnom overení, klikneme na OK, čím budeme presmerovaní na admin panel, kde si môžeme nastaviť fakturáciu pre Power BI – Pro

V pravom vyhľadávaní na stránke Nákup služieb zadáme výraz Power BI Pro vyberieme požadovaný produkt.

Po výbere zvolíme Kúpiť a Prejsť do pokladne

V pokladni zadáme fakturačné údaje a klikneme na Objednať

Čo ďalej?