Obsah servisných reportov

Pripravili sme základné reporty, ktoré sú vhodné ako východiskové reporty pre servisné organizácie. Je jedno, či montujete klimatizačné zariadenia, robíte bazény, alebo kúrenie, ak chodíte za zákazníkmi servisovať (tzv. field service), tieto výkazy Vám môžu postačiť na začiatok. Samozrejme, neskôr môžete si ich upraviť, pridať, alebo odobrať niektoré časti.

Servisné reporty sme pripravili pre aplikáciu Microsoft Power BI. Môžete si ich stiahnuť odtiaľto.

Jednotlivé strany reportu zobrazujú nasledovné údaje:

Prehľad servisov

Ukazuje, koľko servisov bolo vykonaných v jednotlivých mesiacov, koľko servisov bol urobených tento rok (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi).

Servisné reporty Power BI - počet servisov
Servisné reporty Power BI – prehľad servisov

Ak ste vyslovene servisná organizácia, alebo očividná časť príjmov pochádza zo servisnej činnosti, tento report môže byť pre vás najdôležitejší. Vidíte, ako ste na tom momentálne, ako to bolo predchádzajúci rok, prípadne ak zapnete zobraziť aj neukončené servisy, tak vidíte trošku aj do budúcnosti.

Počet servisov

Podobný k tomu predchádzajúcemu, avšak ukazuje len ukončené servisy a počet zásahov technikov. Ak na servisy potrebujete zaslať viac technikov spolu, tento report môže byť užitočný, aby ste vyhodnotili, či na servisy nechodia príliš veľa viacerí technici naraz.

Servisné reporty Power BI - počet servisov
Servisné reporty Power BI – počet servisov

Servisné aktivity

Report servisné aktivity ukazuje, ktorý technik koľko servisov sa zúčastnil (aktuálny, minulý a predminulý rok). Takto viete vyhodnotiť jednotlivých kolegov, prípadne nájsť si možné rezervy v ľudských zdrojov (neslušne napísané, zistíte, kto nepracuje a prípadne koho vyhodiť, resp. kto je enormne preťažený).

Servisné reporty Power BI - servisné aktivity
Servisné reporty Power BI – servisné aktivity

Obraty technikov

Toto sem nedať, resp. ak dáme, tak trošku ináč, lebo to je zatiaľ pre ACJ

Report sa zameriava na dosiahnutý príjem podľa technikov. To znamená, ktorí technik koľko zarábal. Ak vo filtri s názvom Skupina si dáte filtrovať na produktovú skupinu typu práca (samozrejme, len ak také máte definované v Gram CRM), tak zistíte čistý príjem za prácu za technika. Takisto je to vhodná nástroj na objektívne vyhodnotenie technikov: ak nimi dosiahnutý prijem je nižší, ako ich náklady, tak asi je treba si porozmýšľať, ako zefektívniť ich prácu.

Servisné reporty Power BI - obraty technikov
Servisné reporty Power BI – obraty technikov

Plánované servisy

Report plánované servisy ukazuje, koľko máte naplánovaných servisných zásahov do budúcnosti.

Ak zamestnáte technikov, tak pomocou tohto viete určiť, v ktorom mesiaci máte ešte rezervy, prípadne ktorí mesiac je preťažený. Ak servisy vykonajú vaši dodávatelia, tak takto viete predpovedať vaše očakávané výdavky.

Servisné reporty Power BI - plánované servisy
Servisné reporty Power BI – plánované servisy

Ešte jednu pomerne dôležitú výhodu má tento report: ak máte vybraný aktuálny rok vo filtri a report pozeráte povedzme v máji a vidíte tam plánované servisy za obdobie január – apríl, tak niečo sa buď zabudlo urobiť, alebo sa zabudlo vyfakturovať, ale možno len sa neuzatvárala servisná karta. V každom prípade môže to byť nástrojom na kontrolu.

Stavy zariadení

Zariadenia v Gram CRM sú vo všeobecnosti hocičo, čo chodíte servisovať, alebo robíte pravidelnú údržbu. Takže zariadenie môže byť klimatizácia, kotol, bazén, posuvná brána, proste hocičo, čo vyžaduje nejaký pravidelný servis.

Servisné reporty Power BI - stavy zariadení
Servisné reporty Power BI – stavy zariadení

Report Stavy zariadení ukazuje koláčové grafy o zariadení. Graf Stavy zariadení ukazuje, koľko zariadení funguje bezchybne, koľko je chybných (napríklad to oznámil zákazník pre Vás) a koľko je vyradených. Vyradené zariadenia treba brať z vášho pohľadu, teda najčastejšie sem patria zariadenia, ktoré zákazník si už neželá opravovať vami, alebo naozaj sa to odmontovalo, vymenilo, atď. Tento graf je len prehľad, ale vašim cieľom by mohol byť smerovať sa k tomu, aby počet vyradených zariadení bolo čo najmenej.

Servisné reporty Power BI - servisné stavy zariadení
Servisné reporty Power BI – servisné stavy zariadení

Druhý graf ukazuje počty zariadení z pohľadu plánovaných servisov. Stav All right znamená, že zákazník nehlásil poruchu, zariadenie funguje a nie je tu ešte čas na pravidelnú opravu. In progress stav znamená, že zariadenie sa správe servisuje, alebo je naplánovaný servis. We are late stav znamená, že zariadenie by sa malo servisovať, ale z nejakého dôvodu sa servis neuskutočnil, nenaplánoval, atď. Tu by ste sa mali zameriavať na to, aby zariadenia v tomto stave neboli vôbec. Stav Wrong asset data znamená, že zariadenie nemá nastavené nejaké dátumy (najčastejšie dátum posledného servisu, servisný interval, atď.) a preto systém nevie plánovať servis pre také zariadenie. Tieto chyby by ste mali čím skôr opraviť – prídete o možné príjmy zo servisov.

Nové inštalácie

Servisné reporty Power BI - nové inštalácie
Servisné reporty Power BI – nové inštalácie

Report ukazuje počty zariadení, ktoré boli v jednotlivých mesiacoch inštalované. Údaj môže byť užitočný z toho hľadiska, koľko nových zariadení ste dali do prevádzky, alebo ste zobrali do starostlivosti (t. j. nemuseli ste to vy inštalovať, ale nejak sa dostal k vám).

Ak máte záujem o nasadenie týchto reportov, kontaktujte náš helpdesk a požiadajte o sprístupnenie servisných reportov.