Kontakty

Kontakty sú neoddeliteľnou súčasťou klienta. V Gram CRM Kontaktom označujeme osobu u Klienta, s ktorým prebehla komunikácia v obchodnom procese. Je to prehľadná databáza osôb s kontaktnými údajmi.


Založenie nového Kontaktu

Nový Kontakt pre klienta je možné pridať dvomi spôsobmi. Prvým je vyhľadanie Klienta a následné zo sekcie Kontakty kliknete na Plus.

Druhý je kliknutím na Plus pri Kontakty v ľavej časti Gram CRM alebo na priamo nad zoznamom Kontaktov.

Po klieknutí na pridanie kontaktu sa zobrazí formulár k zadaniu kontaktných údajov. Označené polia sú pred uložením vyžadované.

Prehľad a história Kontaktu

Po založení a využívaní Kontaktu v obchonom procese máme v jeho pohľade prehľadne zobrazenú jeho celú históriu.

Rovnako ako Klienti majú aj Kontakty k dispozícii prehľadné grafické zobrazenie priamo v pohľade. Môžete si ich upraviť podľa seba alebo si pridať vlastné.