Kontakty

Kontakty sú neoddeliteľnou súčasťou klienta. V Gram CRM Kontaktom označujeme osobu u Klienta, s ktorým prebehla komunikácia v obchodnom procese. Je to prehľadná databáza osôb s kontaktnými údajmi.


Založenie nového Kontaktu

Nový Kontakt pre klienta je možné pridať dvomi spôsobmi. Prvým je vyhľadanie Klienta a následné zo sekcie Kontakty kliknete na Plus.

Druhý je kliknutím na Plus pri Kontakty v ľavej časti Gram CRM alebo na priamo nad zoznamom Kontaktov.

Po klieknutí na pridanie kontaktu sa zobrazí formulár k zadaniu kontaktných údajov. Označené polia sú pred uložením vyžadované.

Prehľad a história Kontaktu

Po založení a využívaní Kontaktu v obchonom procese máme v jeho pohľade prehľadne zobrazenú jeho celú históriu.

Rovnako ako Klienti majú aj Kontakty k dispozícii prehľadné grafické zobrazenie priamo v pohľade. Môžete si ich upraviť podľa seba alebo si pridať vlastné.

Nastavenie Primárneho kontaktu

Ak pod Klientom evidujeme viacero Kontaktných osôb, je vhodné si určiť primárnu osobu, ktorá vystupuje za klienta, resp. s ňou najčastejšie prichádzame do kontaktu pri jednaní. Zvolením Primárneho kontaktu zabezpečíme, že pri výbere Klienta, napr. v Cenovej ponuke sa automaticky doplní aj Kontaktná osoba. Nastavenie Primárneho kontaktu je možné dvomi spôsobmi.

1. Priamo z Kontaktu použitím akcie Nastaviť ako Primárny kontakt

2. Z Klienta použitím akcie Nastaviť ako Primárny kontakt pre zvolený Kontakt. Zvolený Kontakt bude následne zobrazený v detaile Klienta ako Primárny kontakt a tiež presunutý v zozname na prvú pozíciu. Rovnakým spôsobom postupujeme pri zmene osoby pre Primárny kontakt.