Import dát z iKros/KROS fakturácia

Z fakturačného programu iKros / KROS fakturácia je možné jednoducho importovať dáta do Gram CRM.

Aké sú možnosti importu?

iKros umožňuje len jednoduchý export dát vo formáte Microsoft Excel. Nie je teda možná obojstranná výmena údajov prostredníctvom univerzálneho programového rozhrania (API).

Gram CRM podporuje import týchto údajov zo systému iKros:

 • Klientov
 • Faktúry (Zálohové, Ostré)
 • Úhrady faktúr
Import logo iKros a GramCRM

Exportované údaje z iKros neobsahujú všetky potrebné údaje napríklad o klientoch. Preto Gram CRM pri importe automaticky na základe IČO spoločnosti nájde chýbajúce údaje v obchodných a živnostenských registroch Slovenskej a Českej republiky. Pokiaľ sa klient v týchto registroch nenachádza, napr. súkromná osoba údaje nebudú doplnené. Viď. podrobné info.

Pozor! Export údajov zo systému iKros je vždy jednorázový. Teda môžete ho použiť len 1x. Nie je podporovaný pravidelný a opakovaný import.

Ako na import z iKros?

Inštalácia si vyžaduje pracovnú stanicu s operačným systémom Windows a väčšiu znalosť IT. Ak si na tento úkon netrúfate, odporúčame kontaktovať našu podporu, ktorá import uskutoční za Vás. Potrebovať bude len exportované dáta zo systému iKros (Excel súbory).

Ak sa rozhodnete pre samostatný import potrebovať budete:

 1. Token (napr. prostredníctvom našej podpory)
 2. Synchronizačný program GramSync z webu
 3. Úpravu konfiguračného súboru config.ini

Po inštalácii aplikácie upravte konfiguračný súbor config.ini podľa návodu:

[GRAMCRM]
Organization = crm0792
Token = TOKEN_ORGANIZACIE_ZISKANY_Z_PODPORY
LOG_DIR = C:\gramcrm\log\

[IKROS]

# vystavené faktury
# Excel súbor
XLS_FILE_INVOICE	= c:\gramcrm\Faktury_iKros.xlsx
# nazov zošita s vystavenými faktúrami
XLS_INVOICE_INV		= Faktury_1
# nazov zošita s položkami faktúr
XLS_INVOICE_ITEM	= Faktury_2

# Zálohové faktúry
# Excel súbor
XLS_FILE_PROFORMA	= c:\gramcrm\Zalohy_iKros.xlsx
# nazov zošita so zalohovými faktúrami
XLS_PROFORMA_INV	= Zalohy_1
# nazov zošita s položkami zálohových faktúr
XLS_PROFORMA_POL	= Zalohy_2

Vysvetlenie jednotlivých položiek podľa sekcií:

[GRAMCRM]

 • Organization – Názov organizácie podľa Gram CRM (rovnaký ako pri prihlasovaní do Gram CRM)
 • Token – Unikátny kód k prístupu do Gram CRM
 • LOG_DIR – Adresár, kde sa budú zapisovať logy počas importu

[IKROS]

 • XLS_FILE_INVOICE názov súboru, do ktorého ste uložili exportované faktúry z iKros.
 • XLS_FILE_PROFORMA názov súboru, do ktorého ste uložili exportované zálohové faktúry z iKros.

Ak chcete importovať do Gram CRM len zálohové faktúry, časť pre vystavené faktúry z konfiguračného súboru jednoducho vynecháte. Takisto aj opačne, keď nepotrebujete importovať zálohové faktúry, vyplníte len časť pre ostré faktúry.

Spustenie importu

Spustíme si na svojom počítači príkazový riadok (cmd). Vložíme nasledovný príkaz:

C:\gramcrm\Runtime\gramsync.exe /type IkrosImport /config C:\gramcrm\config.ini

Po prvom spustení aplikácie vznikne nový priečinok LOG, v ktorom vzniknú nové súbory po každo spustení vo formáte yyyy-mm-dd_HHMMSS.log.

Import funguje nasledovne:

 • Ak je vyplnené IČO v Excel súbore, podľa registrov import založí danú firmu v Gram CRM, ako klienta – ak ešte daný klient neexistuje
 • Vytvorí vystavenú / zálohovú faktúru v Gram CRM na základe dát v Excel súbore
 • Nahrá aj položky faktúr / zálohových faktúr z Excel-u do Gram CRM
 • Naimportuje do Gram CRM aj zľavy na položky faktúr a aj zľavu na celý doklad.
 • Ak vystavená / zálohová faktúra bola uhradená, vytvorí v Gram CRM aj úhradu a označí danú vystavenú / zálohovú faktúru za uhradenú.