CRM systém pre servisné organizácie

Pripravené riešenie rozširuje bohatý štandardný CRM systém o nasledovnú funkcionalitu:

  • Zoznam zariadení
  • Umiestnenia, lokality
  • História servisných výkonov
  • Plánovanie servisov
  • Reporting

Zoznam zariadení

Servisný tím má k dispozícii prehľadný zoznam zariadení vrátane stavu a potrebných údajov jednotlivých zariadení ako sú stav opravy, sériové číslo, záruka, umiestnenie … Každé zariadenie má vlastnú históriu servisných výkonov.

Umiestnenia

Lorem

Ako aktivovať riešenie?

Ak ste už naším zákazníkom požiadajte našu podporu o aktiváciu servisného riešenia. Inštalácia prebehne do 24 hodín. Ak ste nový zákazník prípadne si chcete vyskúšať naše riešenie zaregistrujte sa.