Web to lead alebo prepojenie webového formuláru s Lead-om

Gram CRM umožňuje prostredníctvom štandardizovaného API, jednoduchého PHP volania a prepojenia webových formulárov spracovať údaje od vašich potenciálnych zákazníkov z existujúcich alebo akýchkoľvek formulárov na vašich weboch, s ktorými viete ďalej v Grame pracovať. Žiadne údaje sa vám už nestrestia a sú prehľadne zobrazené vo vašom CRM.

Zoznam všetkých leadov

Princíp fungovania

Pri každom odoslaní formuláru z webu je kontakované API, ktoré prostredníctvom unikátneho kľúča – token-u vloží do Gram CRM údaje odoslané z formuláru. Po prijatí údajov je systémom zavolané WorkFlow, ktoré na nový Lead zareaguje vytvorením nadchádzajúcej aktivity a kontaktovaním priradeného vlastníka. Celé nasadenie API si bude vyžadovať základné znalosti PHP programovania a podporu cURL funkcií.

cURL -X PUT
	 -H "Token: 1234567890123456789012"
	 -H "Content-Type: application/json"
	 -d '{"FieldName":"ValueOfField"}'
	 https://api.gramcrm.com/{Organisation}/api/v1/Lead

Web to Lead

Klient má na svojom webe kontaktný alebo objednávkový formulár, ktorý po odoslaní pošle email s vyplnennými hodnotami na vopred zadanú e-mailovú adresu. Formulár by mu mal teda zabezpečiť prijatie údajov o novom klientovi alebo objednávke obchodnému reprezetantovi do emailovej schránky, ktorý ich ručne prepíše a naplánuje ďalšie kroky potrebné ku prevedeniu leadu na nového klienta – zákazníka.

Kedy sa tak ale stane? Hneď ako príde e-mail, či po hodine, keď sa k nemu obchodník dostane alebo vôbec, ak nepríde žiadny e-mail lebo má plnú schránku? Takto by to teda asi dopadnúť nemalo a preto je správne si prepojiť svoj formulár jednoduchým spôsobom, ktorý si nižšie popíšeme s Gram CRM a údaje z neho budú okamžite dostupné k ďalšej práci s vaším potenciálnym zákazníkom.

Ako začať

K formuláru, z ktorého údaje potrebujeme preniesť do Gram CRM, je potrebné pridať k PHP skript, ktorý spracováva volanie API. K tomu budeme ešte potrebovať:

Ukážka spárovania formuláru k leadu:

// zmenit pred nasadenim - Id uzivatela Gram CRM
$IdUzivatelaGramCrm = "";
// spracovane udaje formularu
$d['Subject'] = "Spracovanie webového formuláru";
$d['Web'] = 'www.web.sk/kontakt/';
$d['Name'] = $_POST['meno'];
$d['Surname'] = $_POST['priezvisko'];
$d['Phone'] = $_POST['telefon'];
$d['Email'] = $_POST['email'];
$d['Company'] = $_POST['firma'];
$d['Description'] = $_POST['text'];
$d['Owner'] = $IdUzivatelaGramCrm; 

Keď už máme priradené polia formláru k leadu, pokračujeme k ich odoslaniu do Gram CRM prostredníctvom volania PHP funkcie s API. Pre fungujúce API je potrebné nastaviť PHP premenné:

Ukážka spracovania formuláru prostredníctvom API volania:

// zmenit pred nasadenim
$token = "1234567890123456789012";
$organisation = "MojaOrganizacia";
// spracovanie formularu
$result = json_encode($d);
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl,
	array(
		CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
		CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false,
		CURLOPT_URL => "https://api.gramcrm.com/" . $organisation . "/api/v1/Lead",
		CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
		CURLOPT_ENCODING => "",
		CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
		CURLOPT_TIMEOUT => 30,
		CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
		CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "PUT",
		CURLOPT_POSTFIELDS => $result,
		CURLOPT_HTTPHEADER => array(
			"cache-control: no-cache",
			"content-type: application/json",
			"Token: ".$token.""),
	)
);

Výsledkom spracovania nového leadu sú JSON hodnoty vrátené z API:

{
    "NewId": "5kulm0-d7c2-47a8-931b-b0cf2c6bhyz6",
    "Result": true
}

Hodnoty vrátené z API si môžeme ďalej spracovať a zobraziť tak napríklad odpoveď pre odosielateľa:

// spracovanie API
$response = curl_exec($curl);
$error = curl_error($curl);
curl_close($curl);
$v = json_decode($response, true);
// vysledok spracovania si mozeme zobrazit
if($v['Result'] && !$error){
	echo "Formulár bol úspešne spracovaný do Gram CRM";
} else {
	echo "cURL Chyba#:" . $error;
}

Nasadenie formuláru v systéme WordPress

Vytvorenie a nastavenie webového formláru a jeho prepojenie s Gram CRM pod WordPress je veľmi jednoduché. V štyroch krokoch prejdeme ako si vytvoríme nový formulár prepojený na vaše leady.

1. Vytvoríme novú stránku

Vo WordPresse vytvoríme novú stránku, ktorú pomenujeme napr. Kontaktný formulár

2. Vložíme HTML formulár

Stiahneneme a rozbalíme si zdrojové súbory. V nastaveniach editora zmeníme Vizuálny editor na Editor kódu a vložíme HTML formulár, ktorý sa nachádza v súbore form.html a skopírujeme vyznačenú časť.

Skopírovný HTML formulár vložíme do editora a stránku dáme aktualizovať.

3. Vytvoríme stránku s poďakovaním

4. Nahráme súbor na server

Stiahnutý súbor send.php upravíme pridaním tokenu a vašej organizácie a nahradíme adresu pre premennú presmerovanie adresou (napr. www.mojastranka.sk/podakovanie-za-odoslanie) novovytvorenej stránky s poďakovaním. Takto upravený súbor nakopírujeme prostredníctvom FTP klienta do hlavného adresára vášho webu.

Na záver

Takto sme si ukázali ako jednoducho si vieme akýkoľvek formulár prepojiť so svojim Gram CRM účtom, či sa jedná o už existujúci alebo úplne nový formulár. Celý príklad si môžete stiahnúť.