Prepojenie účtovného programu MRP

Gram CRM si môžete plnohodnotne prepojiť aj s účtovným programom MRP.

Prepojenie účtovného programu MRP a Gram CRM prináša po úvodnom nastavení automatické spracovanie údajov bez nutnosti ďalších zásahov užívateľa. Prepojenie medzi Gram CRM a účtovným programom MRP je realizované prostredníctvom aplikácie Gram CRM Connector, ktorá je dostupná k stiahnutiu na tomto odkaze.

Aplikácia je súčasťou plánu PLUS.

Aké sú možnosti prepojenia?

Výmena údajov medzi Gram CRM a účtovným programom MRP je možná obojsmerná pričom možnosti prenosu sú nasledovné:

Do Gram CRM je možné z MRP získať údaje pre moduly:

 • Firmy (Adresár)
 • Faktúry (Vydané faktúry)
 • Zálohové faktúry (Vydané zálohové faktúry)
 • Platby faktúr
 • Prijaté objednávky
 • Vydané objednávky
 • Prijaté faktúry
 • Sklady (zoznam skladov)
 • Produkty (Zásoby)
 • Skladové pohyby
 • Vydané ponuky

Z Gram CRM je možné do MRP poslať údaje z modulov:

 • Klientov
 • Faktúr (vydaných)
 • Zálohových faktúr
 • Platieb (Vydaných a Zálohových faktúr)

Prepojenia je možné nastaviť podľa potrieb, pričom je možné zvoliť, ktoré údaje sa majú prenášať z MRP do Gramu a ako často sa majú údaje prenášať.

Príprava

K vytvoreniu prepojenia je potrebné:

 • Inštalácia aplikácie Gram CRM Connector, (prevzatie aplikácie Gram CRM Connector), ktorá vás prevedie základnými krokmi, ktorými vytvoríme prepojenie medzi Gram CRM a programom MRP. Podrobný návod na použitie connector-a nájdete na tomto odkaze. Výhodou inštalácie tejto aplikácie je vytvorenie adresárovej štruktúry a generovanie súborov potrebných k pripojeniu k MRP a konfigurácii prenosu.
 • Prístupový „Token„, ktorý získate prostredníctvom našej podpory
 • Prístup k databáze MRP. Ideálne je, aby aplikácia pracovala na rovnakej pracovnej stanici alebo serveri, na ktorom je účtovný program inštalovaný a mala prístup k adresárom s DBF súbormi (z pravidla je to adresár C:\MrpWin\%APPNAME%\PodUc\DATAxxxx\). Nie je to však podmienkou.

Konfigurácia

Po úvodnej inštalácii Gram CRM Connectora, je potrebné upraviť pripravený konfiguračný súbor. Konfiguračný súbor sa nachádza v priečinku aplikácie (štandardne C:\GramCRM, resp. podľa zvolenej cesty pri inštalácii) a je rozdelený do sekcií:

 • Údaje ku Gram CRM obsahuj sekcia [GRAMCRM]
 • Nastavenie parametrov pre MRP sú zadané v sekcii [MRP]

Podrobne popísané možnosti a hodnoty pre konfigurovanie prenosu je dostupné na stránke Konfigurácia prenosu Gram CRM a MRP.

Používanie

Podľa smeru prenášania údajov medzi Gram CRM a účtovným programom MRP boli vygenerované spúšťacie súbory:

 • Pre prenos údajov z MRP do Gram CRM je súbor MrpToGram.bat
 • Pre prenos údajov z Gram CRM do MRP je pripravený súbor GramToMrp.bat

Podrobnejšie použitie s príkladmi jednotlivých prenosov je popísané na samostatných stránkach:

Plánované spustenie

Úspešne nakonfigurované prepojenie Gram CRM a MRP si je možné prostredníctvom Windows Scheduler alebo iného vhodného riešenia nastaviť na pravidelné spúšťanie v požadovaných časoch. Podľa zvoleného súboru:

 • MrpToGram.bat – prebieha prenos údajov z MRP do Gram CRM
 • GramToMrp.bat – prebieha exportovanie údajov z Gram CRM do adresáru uvedeného v konfiguračnom súbore a následne zabezpečuje automatické nahrávanie XML súborov exportu do MRP. Podrobné informácie o prenose údajov do MRP nájdete na tomto odkaze.

Príklad:

Nastavenie plánovaného prenosu údajov z MRP do Gram CRM

Poznámka:

V závislosti od množstva spracovávaných údajov z Gram CRM do MRP odporúčame aspoň hodinový odstup medzi spúšťaním súboru GramToMrp.bat

Mohlo by vás tiež zaujímať: