CRM systém pre servis

Systém pre servis je súčasťou Gram CRM Plus. Riešenie Vám sprístupní komplexný prehľad o dodaných alebo servisovaných zariadeniach a umožní plánovanie servisných výjazdov. Vďaka automatizovaným procesom zároveň zlepší zákaznícky komfort. Servisné organizácie alebo pre organizácie realizujúce montáž tak nemusia požívať rôzne systémy a dáta sú na jednom mieste.

Od obchodu až po samotný servis

Plná integrácia servisného riešenia do CRM systému Vám výrazne zefektívni prácu.

  • Evidencia zariadení
  • Umiestnenia, lokality
  • História servisných úkonov
  • Plánovanie servisov/montáží
  • Podrobné analýzy
  • Zákaznícke notifikácie (email, sms)

Rozsiahle možnosti analýz

K dispozícii máte veľké možnosti analýz priamo v Gram CRM. Vďaka špeciálnemu riešeniu si milovníci tabuliek môžu svoje analýzy vytvárať priamo vo svojom obľúbenom nástroji ako je Microsoft Excel, Google Sheet alebo Libre Office pričom dáta budú mať vždy online k dispozícii.

Pre najnáročnejších je k dispozícii prepojenie na nástroj Microsoft Power BI.

Zoznam zariadení

Servisný tím má k dispozícii prehľadný zoznam zariadení vrátane stavu a potrebných údajov jednotlivých zariadení ako sú stav opravy, sériové číslo, záruka, umiestnenie … Každé zariadenie má vlastnú históriu servisných výkonov.

Umiestnenia

Servisné riešenie umožňuje detailnejšie evidovať zariadenia na presnom umiestnení v rámci konkrétneho Klienta, čím uľahčíte technikom rýchlejšiu identifikáciu zariadenia a tým efektívnejšie realizovať servisný zásah alebo údržbu zariadenia.

Ako aktivovať riešenie?

Ak ste už naším zákazníkom požiadajte našu podporu o aktiváciu servisného riešenia. Ak ste nový zákazník alebo si chcete vyskúšať naše servisné riešenie nezáväzne na 30 dní zaregistrujte sa priamo tu: